Βασίλης Παπαζήσης: Η πρόκληση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία

Εμφανίσεις: 1554

Η χώρα μας εκτός από την κρίση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση: τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με υψηλά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακατασκευής με λιγότερα απόβλητα και καλύτερη αξιοποίηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
THALIS E.S έχει υιοθετήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο συνεργατικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που βασίζεται στην αξιοποίηση της καινοτομίας στην κοινωνική αποδοχή και στην αειφορία.
Κεντρική επιδίωξη μας είναι η συνδημιουργία  από κοινού με τους πελάτες μας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έξυπνων λύσεων μακράς πνοής, που θα ενισχύουν την περιβαλλοντική τους εικόνα και τις οικονομικές τους επιδόσεις. Το άνοιγμα της THALIS E.S στις διεθνείς αγορές με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες μας τροφοδοτεί με νέες ιδέες για πρακτική και οικονομικά βιώσιμη αντιμετώπιση μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Στη THALIS E.S  ενθαρρύνουμε τη συλλογικότητα αλλά στηριζόμαστε στην ατομική ικανότητα και δημιουργικότητα των εργαζομένων μας.