Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού στη θέση «ΡΑΖΟΥΛΙΑ» στην περιοχή Σκαλανίου

Δημοσιεύθηκε : 7 Νοεμβρίου 2023

Η Thalis υπέγραψε σύμβαση με τον Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης   της Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου , της Περιφέρειας Κρήτης   για το έργο «Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού στη θέση «ΡΑΖΟΥΛΙΑ» στην περιοχή Σκαλανίου».

Το Έργο συμβάλλει δυναμικά στην επίτευξη της κυκλικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Με την αναβάθμιση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με προκατασκευασμένες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας και σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με πολυστρωματικό φίλτρο διύλισης, τα επεξεργασμένα λύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεριόριστη άρδευση ελαιόδεντρων και πρασίνου στην περιοχή.

Η νέα αναβαθμισμένη μονάδα διασφαλίζει την προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, αφού με την αύξηση της δυναμικότητας,   την συλλογή και επεξεργασία λυμάτων οικισμών που μέχρι που μέχρι σήμερα δεν είχαν δίκτυο αποχέτευσης, θα παύσει η διοχέτευση των λυμάτων σε βόθρους.

Στην Thalis , δουλεύουμε καθημερινά σε ολόκληρο το φάσμα της κυκλικής οικονομίας, για να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις στον τομέα της διαχείρισης περιβάλλοντος, παραδίδοντας στις μελλοντικές γενιές έναν πιο βιώσιμο κόσμο.