Τηλεέλεγχος –Τηλεχειρισμός Εσωτερικού Δικτύου Πόλης Ρεθύμνου

Δημοσιεύθηκε : 7 Νοεμβρίου 2023

Η Thalis υπέγραψε σύμβαση με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου ,της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνου  , της Περιφέρειας Κρήτης   για το έργο «Τηλεέλεγχος –Τηλεχειρισμός Εσωτερικού Δικτύου Πόλης Ρεθύμνου».

Με τα σύγχρονα συστήματα ποσοτικής διαχείρισης και απομακρυσμένης καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου εισέρχεται σε νέα εποχή καθώς θα είναι σε θέση να αποκτήσει ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, ώστε  να περιοριστούν οι διαρροές και να λαμβάνει ακριβείς μετρήσεις των καταναλώσεων προς όφελος των πολιτών .

Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο , το οποίο συμβάλλει δυναμικά στον οικολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή , με παράλληλα ευεργετικά οφέλη για τους πολίτες και τους εργαζομένους της ΔΕΥΑΡ :

  • Εξασφαλίζονται οι ποσότητες εκείνες νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης .
  • Παρέχεται αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, ώστε να ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από σωστά σχεδιασμένα εσωτερικά δίκτυα και υπό την απαραίτητη πίεση τροφοδοσίας.
  • Διασφαλίζεται ο απαιτούμενος έλεγχος ποιότητας του παραγόμενου και καταναλωμένου νερού.
  • Μειώνονται δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα της υπηρεσία καθώς ελαχιστοποιείται  ο χρόνος ενασχόλησης των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών και μειώνεται το κόστος των καυσίμων για τη μετακίνηση των υπαλλήλων για την καταγραφή των καταναλώσεων από τα συμβατικά υδρόμετρα.
  • Μειώνεται το ανθρακικό αποτύπωμα λόγω της μη κίνησης των οχημάτων.
  • Διαφυλάσσονται οι υδατικού πόροι καθώς επιτυγχάνεται ο έλεγχος των διαρροών.
  • Επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση των καταναλωτών άμεσα και αποτελεσματικά .

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν με τον πλέον οικονομικό και βιώσιμο τρόπο την διαχείριση του πόσιμου ύδατος, επιβαρύνοντας  ελάχιστα τους  καταναλωτές .

Στην Thalis , επιδιώκουμε να είμαστε ο μοχλός που κινεί την αλυσίδα της βιώσιμης ανάπτυξης. Με την αξιοπιστία και το κύρος του Ομίλου Motor Oil συμβάλλουμε στον οικολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αναβαθμίζουμε την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούμε αξία για τις τοπικές κοινωνίες δίνοντας ώθηση στην εθνική οικονομία και την ίδια τη χώρα .