Ο ΟΜΙΛΟΣ

Εξυπηρετούμε
1500000+
Πολίτες
Διαχειριζόμαστε
490000t
Απορριμμάτων ετησίως

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

4000000kgr

Χαρτί

560000kgr

γυαλί

1000000kgr

πλαστικό

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

750m3

στραγγισμάτων

126000m3

λυμάτων

/ ανά ημέρα

Εξυπηρετούμε
1500000+
Πολίτες
Διαχειριζόμαστε
490000t
Απορριμμάτων ετησίως

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

560000kgr
γυαλί
4000000kgr
Χαρτί
1000000kgr
πλαστικό
750m3
στραγγισμάτων
126000
λυμάτων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

/ ανά ημέρα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ THALIS E.S S.A ΣΤΟ 7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Δ.Σ.Α

 ΑΡΘΡΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ THALIS E.S S.A ΣΤΟ 7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Δ.Σ.Α