ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κρήτης

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

52%

Το έργο έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Μαλίων, Κρασίου, Μοχού, Γουβών καθώς και των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Σταλίδας, των Μαλίων, της Χερσονήσου και του συστήματος αποχέτευσης vacuum της περιοχής των Γουρνών καθώς και την λειτουργική τους αναβάθμιση.

 

 

Το έργο αφορά προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην ΕΕΛ Μαλίων καθώς και στα αντλιοστάσια Σταλίδας, Μαλίων και Χερσονήσου η οποία σε συνδυασμό με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη λειτουργία των ΕΕΛ και των Αντλιοστασίων του Δήμου Χερσονήσου επιτυγχάνει τα παρακάτω:

  • Υπηρεσίες παρακολούθησης, ελέγχου, λειτουργίας και συντήρησης των ΕΕΛ Μαλίων, Μοχού, Κρασίου, Γουβών και των αντλιοστασίων Σταλίδας, Μαλίων, Χερσονήσου καθώς και η λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης με το σύστημα vacuum της περιοχής των Γουρνών, με στόχο την βελτίωση λειτουργίας τους.
  • Λειτουργική Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Μαλίων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων
  • Λειτουργική Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Σταλίδας, Μαλίων και Χερσονήσου με σκοπό την ορθή αντιμετώπιση των αυξημένων παροχών τους θερινούς μήνες, λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής.
  • Βελτίωση της παρακολούθησης όλων των δομών αποχέτευσης και επεξεργασίας της ΔΕΑΧ μέσω ενιαίου κέντρου ελέγχου.