ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

0%

Το έργο αφορά στη Μελέτη – Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης με τεχνολογία βιοαντιδραστήρα μεμβράνης (MBR). Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί  τους οικισμούς Βασιλικών, Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων και Ν. Ρυσίου του Δήμου Θέρμης.

Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 30.000 ι.κ

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και
  • κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
  • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης και
  • τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
  • την κατασκευή του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών στον αποδέκτη
  • την αδειοδότηση της διέλευσηςτων αγωγών διάθεσης