ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΣΔΑΚ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κρήτης

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

13%

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην περιοχή «Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Αλικαρνασσού αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών.

 

Η ΜΕΑ θα έχει ονομαστική ετήσια δυναμικότητα 59.200 t/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ.

 

Το έργο έχει στόχο:

  • την εκτεταμένη ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών
  • τη μείωση του υπολείμματος που οδηγείται στο ΧΥΤΑ
  • την παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου πιστοποιημένων χαρακτηριστικών που μπορεί να αξιοποιηθεί σε ενεργοβόρες βιομηχανίες

Επιπλέον στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή του νέου κυττάρου του ΧΥΤΥ στο ΦΟΔΕΛΕ της Π.Ε. Ηρακλείου και συγκεκριμένα των ακόλουθων:

  • Νέο κύτταρο καθαρής χωρητικότητας 326.900 μ3
  • Έργα συλλογής στραγγισμάτων και βιοαέριου
  • Έργα κατασκευής νέας ΜΕΣ.

Το δεύτερο μέρος της σύμβασης περιλαμβάνει την κανονική λειτουργία των υποδομών (ΜΕΑ και ΧΥΤΥ) για έξι (6) έτη.

Με την ολοκλήρωσή του, το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της διαχείρισης των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής, βελτιώνοντας το επίπεδο της ποιότητας ζωής των μόνιμων αλλά και εποχικών κατοίκων.Το έργο είναι το μεγαλύτερο και πλέον σύνθετο τεχνολογικά έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχει κατασκευαστεί στην Περιφέρεια Κρήτης.