ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε : 16 Ιανουαρίου 2023

Η THALIS E.S SA στις 02/01/2023 υπέγραψε σύμβαση για το έργο " ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ".

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

  • Η επέκταση του ενεργού ΧΥΤ
  • Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 
  • Εγκατάσταση δικτύου διαχείρισης του βιοαερίου 
  • Εγκατάσταση έργων υποδομής
  • Έργα βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας 
  • Δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΣ για 3 μήνες.

Στο αντικείμενο των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται η κανονική λειτουργία του έργου για 60 μήνες (5 έτη) ή για 75.000 τον εισερχόμενων αποβλήτων.