Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων δήμου Άργους Ορεστικού

Δημοσιεύθηκε : 22 Μαρτίου 2023

Η Thalis E.S SA στις 22/2/2023 υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Άργους Ορεστικού της Π.Ε Καστοριάς , της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  για το έργο «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων δήμου Άργους Ορεστικού».

Το έργο θα εξυπηρετεί το 98% του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού  συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε.Λ Άργους Ορεστικού ενώ σε συνδυασμό με το έργο «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δ.Ε. Ίωνα Δραγούμη» θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών του ποταμού Αλιάκμονα και στην βελτίωση των δικτύων αποχέτευσης των οικισμών των δύο Δημοτικών Ενοτήτων.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων Άργους Ορεστικού και Ίωνα Δραγούμη δεδομένου ότι πρόκειται για οικισμούς εντός της κοιλάδας του Αλιάκμονα, το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων διαθέτει δυνατότητα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου συμβάλλοντας στην αποφυγή μόλυνσης υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και στην προστασία του υδατικού πόρου Αλιάκμονα .

Το έργο «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων δήμου Άργους Ορεστικού»  περιλαμβάνει:

·         Επεκτάσεις από τα σημεία εκβολών των λυμάτων με αγωγούς πολυαιθυλενίου DN315 μέχρι τα σημεία αντλιοστασίων

·         Κατασκευή μικρών αντλιοστασίων προώθησης των λυμάτων

·         Καταθλιπτικό αγωγό λυμάτων DN110 από τα αντλιοστάσια προς τις τοπικές ΕΕΛ

·         Κατασκευή ΕΕΛ

Η Thalis εκπροσωπεί την σύγχρονη βιωσιμότητα με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο και δημιουργεί καινοτόμες λύσεις που σέβονται το περιβάλλον .