Ένας νέος κύκλος διαχείρισης αποβλήτων αρχίζει στην Κρήτη

Δημοσιεύθηκε : 29 Μαΐου 2023

Εγκαινιάστηκε σήμερα η νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου. Ένα έργο που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Thalis, με την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων. Ταυτόχρονα, το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα της εταιρείας να αποτελέσει έναν αξιόπιστο σύμμαχο βιώσιμης ανάπτυξης και πρωτοπόρο της κυκλικής οικονομίας, δείχνοντας τον δρόμο για την επόμενη μέρα της μετάβασης σε ένα κυκλικό μοντέλο που τροφοδοτεί την πρόοδο με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η νέα μονάδα αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη μετάβαση της Κρήτης στην κυκλική οικονομία.