Σημαντική παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Thalis και Γενικού Διευθυντή Circular Economy της Motor Oil, κ.Δημήτρη Κονταξή, στο περιοδικό Water&Waste.

Δημοσιεύθηκε : 21 Ιουνίου 2024

Στην παρέμβαση του ο κ. Δ. Κονταξής επισημαίνει μεταξύ άλλων πως «τα επόμενα χρόνια πρέπει να προτεραιοποιηθούν συστηματικότερες προσπάθειες και παρεμβάσεις με συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και αμιγώς ιδιωτικών πρωτοβουλιών με στόχο την ποιοτική ανακύκλωση και την προσέγγιση του μέσου όρου κυκλικότητας της ΕΕ με:

  • Διαλογή στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και οργανικού κλάσματος με οργάνωση και ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής.
  • Επιτάχυνση και εκσυγχρονισμό των Κέντρων Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) και των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (μετατροπή σε ΜΑΑ).
  • Ενθάρρυνση επενδύσεων ανάκτησης και αξιοποίησης κρίσιμων ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. πλαστικών) και εκτροπής τους από την ενεργειακή αξιοποίηση ή και τη ταφή.
  • Καινοτόμες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα για την παραγωγή δευτερογενών προϊόντων ιδιαίτερα για υλικά με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι για παράδειγμα το πλαστικό. 
  • Ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης και της δημιουργίας κυκλικών πόλεων.

Βρείτε μας στη σελίδα 14, εδώ :https://water-waste.gr/site/3d-flip-book/%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-170-%CE%BC%CE%AC%CF%8A%CE%BF%CF%82-2024/