«Επιτακτική ανάγκη η αναθεώρηση στρατηγικής και η αποσαφήνιση του κανονιστικού περιβάλλοντος»: Θεοδοσία Μπαντουβά-Παπαζήση, Γενική Διευθύντρια της THALIS, από την 16η Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α.

Δημοσιεύθηκε : 1 Ιουλίου 2024

Η κα Θεοδοσία Μπαντουβά-Παπαζήση, Γενική Διευθύντρια της THALIS,συμμετέχοντας στην 16Η Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α, ανέδειξε τις προτεραιότητες – κλειδιά για τον μετασχηματισμό του κύκλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα με στόχο την αποτελεσματική μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία με έμφαση στην ΔσΠ με την οργάνωση ολοκληρωμένων συστημάτων χωριστής συλλογής.

Η κα Θ.Μπαντουβά-Παπαζήση, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Τα επόμενα βήματα απαιτούν συνεργασία και εστίαση σε επενδύσεις προστιθέμενης αξίας. Για να ξεπεράσουμε τις καθυστερήσεις και αδυναμίες της διαχείρισης αποβλήτων απαιτείται μια εθνική συμπόρευση όλων των εμπλεκομένων. Από την πλευρά μας εξετάζουμε και αξιολογούμε σοβαρές επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης, ανάκτησης υλικών και ενέργειας, οι οποίες θα υλοποιηθούν εάν διαμορφωθεί ένα σαφές και καθορισμένο επενδυτικό περιβάλλον».

https://thalis-es.gr/flmngr/uploads/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%20%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf